Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace uzavírka Pěkov - povolenky

22. 3. 2017

Vážení,

 

Posílám základní informace o rekonstrukci komunikace v Pěkově. Zatím další informace nemáme, snad obdržíme další info ve čtvrtek. Omlouvám se za to, že je to poněkud jinak, než jsme se domluvili, ale informační vakuum jsme nezpůsobili my, ale protahující se výběrové řízení na dodavatele stavby.

 

K vlastní realizaci stavby si Vás pak dovolujeme pozvat, jakož i další občany Pěkova, na informační schůzku, která proběhne ve středu 29. 3. 2017 od 17 hodin v restauraci U Laudona, které by se měli zúčastnit jak zástupci investora, tak zástupci dodavatelské firmy.

 

ZATÍMNÍ INFORMACE K REKONSTRUKCI KOMUNIKACE V PĚKOVĚ

S drobným posunem, který byl způsoben protahováním výběrového řízení na dodavatele stavby, a to 17. 4. dojde zahájení generální opravy komunikace II/303 – tzv. průtah obcí Pěkov, a to v úseku od křižovatky pod Ostašem po restauraci U Laudona!

 

Dodavatel této stavby bude firma COLAS.

 

Stavba bude dokončena do 30. 10. 2017.

 

Podle informací od dodavatele bude stavba prováděna po 5 etapách, z nichž každá z etap bude mít délku úseku 600 – 700 m, a doba realizace tohoto úseku bude 6 týdnů. Postup prací bude zahájen na křižovatce pod Ostašem a stavba bude postupovat Pěkovem nahoru ve směru na Broumov. V ostatních úsecích budou probíhat souběžně přípravné práce na opravách propustků (které se budou provádět po polovinách) a opěrných zdech, které by ale neměly bránit běžnému místnímu provozu (ve směru na Broumov; resp. v první etapě stavby průjezdem kolem truhlárny na lahovskou cestu).

 

Povolenky pro vjezd od uzavírky nakonec nebudeme vydávat my na úřadě v Polici, ale silniční správní úřad (MěÚ Náchod, odbor dopravy – Ing. Klimecká), která si tuto pravomoc vyhradila. V tomto směru byl již v 11 kalendářním týdnu informován předseda osadního výboru, aby zajistil seznam všech osob podle jmen, adres a SPZ, kterým bude povolenka vydána.

S ohledem na hloubku prováděných sanací (někde až 140 cm) a s ohledem na již nyní zkrácenou dobu pro provádění stavby, bude průjezd realizovaným úsek (výše zmíněnou dílčí etapou) možný denně do 6 hodin do rána, a od 17 hodin odpoledne. Nicméně je třeba počítat s tím, že průjezd bude zejména pro osobní vozidla velmi obtížný.

 

Je jasné, že realizace stavby způsobí jistě řadu problémů místní dopravě. Toto obrovské omezení života v Pěkově bude do budoucna nahrazeno bezpečnější a méně hlučnou dopravou. V nutných případech bude nutné vjezdy do stavby komunikovat se stavbyvedoucím, nicméně bude se jednat skutečně jen o výjimky, nikoliv o denní potřebu.

Transitní doprava na Broumov pojede po tradiční objízdné trase přes Lachov, Bohdašín a Jetřichov.

 

Každý z Pěkova, kdo již nyní ví, že bude potřebovat nakoupit uhlí či dřevo, nebo navézt větší množství stavebního materiálu, měl by tak učinit co možná nejdříve, ideálně do poloviny dubna, neboť další možnost bude až po dokončení stavby jako celku, resp. po dokončení určitého úseku.

 

Stavba tedy omezí nejen jak dopravu silniční, tak i pěší. Dosud není vyjasněna otázka tzv. objížďkových autobusů, nicméně zde věříme, že se co nejdříve na nás Královéhradecký kraj s konkrétními návrhy obrátí. Již nyní je zřejmé, že autobusy nebudou moci zajíždět do Pěkova minimálně v prvních dvou etapách stavby (!), tj. v prvních 12 týdnech. Dojíždějící tak budou muset docházet na zastávku pod Ostaš, případně na zastávku u restaurace U Laudona, což nebude jistě snadné, žel zatím se nenabízí jiná možnost. Otázka objížďkových autobusů není ještě dořešena, takže o výsledku budeme včas informovat.

 

Prosíme o šíření informace jak o průběhu stavby, tak o informační schůzce, mezi Vaše kamarády, známé, kolegy, sousedy!!!

 

Mgr. Jiří Škop

Místostarosta