Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novinky k uzavírce Pěkova - začíná 10.4.2017

7. 4. 2017

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V PĚKOVĚ Od 10. 4. bude zahájena generální oprava komunikace II/303 – tzv. průtah obcí Pěkov, a to v úseku od křižovatky pod Ostašem po restauraci U Laudona!
Investor:  Královéhradecký kraj
Dodavatel: COLAS CZ, a.s., ul. P. Jilemnického 21/82, 503 01 Hradec Králové IČ: 26177005
Odpovědný pracovník : p. Martin Lazok, tel.: 733 780 165, hl. stavbyved. e-mail: martin.lazok@colas.cz
Termín  realizace :  10. 4. 2017 – 30. 10. 2017 Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla za město Police nad Metují:
Ing. Scholz Pavel                              Mobil: 606 728 382          e-mail: scholz@meu-police.cz
Mgr. Jiří Škop                                    Mobil: 606 719 554          e-mail: skop@meu-police.cz  
Aktuální info: http://www.meu-police.cz/mesto/opravy-komunikaci-a-kanalizace/oprava-komunikace-v-pekove/
 
Úplná uzavírka silnice III/30320 - objízdná trasa : Podle informací od dodavatele bude stavba prováděna po 5 etapách, z nichž každá z etap bude mít délku úseku 600 – 700 m, a doba realizace tohoto úseku bude 6 týdnů. Úplná uzavírka komunikace bude vždy jen v tomto pracovním úseku. Postup prací bude zahájen na křižovatce pod Ostašem a stavba bude postupovat Pěkovem nahoru ve směru na Broumov. V ostatních úsecích budou probíhat souběžně přípravné práce na opravách propustků (které se budou provádět po polovinách) opěrných zdech a přeložce vodovodu, které by ale neměly bránit běžnému místnímu provozu.
I. etapa - křižovatka pod Ostašem - vjezd ke truhlárně "Koran" (doba realizace zhruba 7 týdnů)
(od 10.4.2017 do 6.6.2017) - 720 m
II.etapa - vjezd ke truhlárně "Koran" - hasičárna SDH Pěkov (doba realizace zhruba 6 týdnů)  
(od 7.6.2017 do 16.7.2017) - 580 m
III.etapa - hasičárna SDH Pěkov - Dům Petra Vacka (doba realizace zhruba 5 týdnů)  
(od 17.7.2017 do 22.8.2017) - 380 m
IV.etapa - dům čp. 154 - restaurace "U Laudona" (doba realizace zhruba 6 týdnů)
(od 23.8.2017 do 8.10.2017) - 640 m
V.etapa - restaurace "U Laudona" - zbytek komunikace (doba realizace zhruba 3 týdny)  
(od 9.10.2017 do 29.10.2017) - 240 m Po konečném vyjádření silničního správního úřadu se změnila situace kolem vydávání povolenek. Konečná verze dopravního značení nám neumožňuje vydávat „povolenky“ pro vjezd. V první etapě stavby bude nicméně oblast Pěkova dostupná po místní účelové komunikaci, kterou bychom v první fázi nechali dostupnou pro místní bez dopravního omezení (během 14 dnů vyhodnotíme situaci, a budou-li negativní zkušenosti se zajížděním transitu na Broumov, budeme reagovat na tuto skutečnost osazením dopravního značení, na které bychom již pak navázali systém povolenek pro vjezd. Zdůrazňujeme, že oproti dojednaným podmínkám bude délka stavební směny v realizovaném úseku od 6.30 do 17 hodin. V této době bude průjezd opravovaným úsekem (onou výše zmíněnou „etapou“) možný pouze po domluvě se stavbyvedoucím. Mimo stavební směnu bude průjezd úsekem omezeně možný, nicméně s ohledem na rozsah a hloubku zemních prací v některých úsecích velmi obtížný. V tomto směru upozorňujeme na důležitou okolnost – průjezd bude vždy na vlastní nebezpečí, přičemž zhotovitel stavby ani její investor nenesou v tomto směru odpovědnost za vady na vozidlech způsobené při průjezdu opravovaným úsekem.
Transitní doprava na Broumov a Meziměstí pojede po tradiční objízdné trase přes Lachov, Bohdašín, resp. Jetřichov BEZ MOŽNOSTI PRŮJEZDU PŘES PĚKOV V RÁMCI KTERÉKOLIV Z ETAP!!!!!.
Objížďkový jízdní řád je nastaven tak, že veškerá transitní autobusová doprava na lince Broumov – Náchod, Náchod – Broumov je vedena po objízdné trase, přičemž pro nástup a výstup cestujících z Pěkova bude vytyčena pouze zastávka PĚKOV, OSTAŠ. Vybrané spoje pak budou zastavovat na zastávce PĚKOV, KONČINY. Pro dopravu z části Pěkova bude zajišťována doprava ze zastávky PĚKOV, HONY na Broumov s tím, že je časově nastavena tak, aby na zastávce JETŘICHOV,ROZC. Byl umožněn přestup na linku na NÁCHOD. Je to velmi komplikované, a neodpovídá to požadavkům, které si město kladlo v průběhu přípravy stavby, nicméně je to maximum možného. Ze strany osadního výboru Pěkov byla ještě nabídnuta možnost doplňkové dopravy z centra Pěkova, zejména pro děti do škol a seniory. V tuto chvíli je zjišťován zájem a případné počty cestujících, které by tuto doplňkovou dopravu využívali pravidelně. O jejím zřízení budeme dále informovat.
V průběhu realizace stavby (zejména pro 2. a 3. etapu, kdy bude paralyzován střed obce) navrhuje místní osadní výbor využít dočasnou odstavnou plochu pro parkování vozidel v sousedství hřiště.

Ida Jenková, Jiří Škop