Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šaškárna jménem povolenky

8. 4. 2017

Informace k vydávání „povolenek“ na průjezd Pěkovem

 

V současné chvíli není možné povolenky pro průjezd Pěkovem, resp. stavbou vydávat. Byť nám bylo ze strany investora, resp. silničního správního úřadu z počátku vydávání povolenek přislíbeno (podle jedné z dohod nám mělo být vydávání přímo svěřeno; podle informace z února letošního roku měl povolenky vydávat sám silniční správní orgán).

V minulém týdnu (jak jsme se dozvěděli těsně před setkáním s veřejností) jsme byli silničním správním úřadem postaveni před „hotovou věc“, kdy nám bylo sděleno, že „povolenky“ nebude vydávat ani silniční správní úřad. Respektive, silniční správní úřad postavil věc tak, že je věcí zhotovitele stavby, komu povolenku vydá a komu ne. Dlužno dodat, že i tento názor úředníků ze silničního správního úřadu mírně kulhá, protože schválené dopravní značení stavby ani zhotoviteli tuto možnost nedává.

Stojíme tedy před otázkou, zda jsme nyní jako „město“, či „městský úřad“ oprávněni vydávat povolení k vjezdu motorovými vozidly (= povolenky). Žádný zákonný předpis nám bohužel nyní takovou pravomoc nedává.

Pokud bychom nyní, za současného stavu dopravního značení vydali povolenku, tak by tato povolenka:

  • neměla žádnou právní účinnost, a byla by tzv. nicotným, nebo nulitním aktem. V praxi to znamená, že by nikoho neopravňovala k vjezdu do místa, kde je to zakázané dopravní značkou, a tudíž by osoba s takovou povolenkou svým vjezdem za takové značení beztak spáchala přestupek, a za tento by byla postižitelná;
  • byla ze strany „města“, resp. „městského úřadu“ zneužitím pravomoci úřední osoby (pokud by byla vydána konkrétní úřední osobou), potažmo porušením zastupitelského slibu (pokud by byla vydána někým z volených zástupců města).

Pozemek komunikace pak není pozemkem, který by byl ve vlastnictví města, tudíž nelze povolenky vydat ani z titulu vlastníka pozemku.

V tuto chvíli – a pro příštích 7 týdnu minimálně – bude území Pěkova víceméně normálně dostupné pro místní (ale i pro návštěvy zajíždějící do Pěkova za místními) po hlavní komunikaci (ve směru od Broumova) a propojkou kolem truhlárny pro směr od Police (úzké místo bude z důvodů míjení vozidel vybaveno semafory) bez nutnosti vydávání povolenek.

Příští dny a týdny ukážou, nakolik je dobrá vůle zneužívána transitem na Broumov či Broumovsko, resp. do Polska. Bude-li pak průjezd Pěkovem zneužíván, přikročíme k podání žádosti o změnu či doplnění dopravního značení jak stavby, tak našich místních komunikací tak, aby nám bylo umožněno povolenky vydávat (jak bylo námi i zástupcem zhotovitele přislíbeno na jednání v restauraci U Laudona).

Průběžně se ale na vydání povolenek připravujeme, neb je zřejmé, že pro další etapy výstavby (2. – 4. etapa) bude vydání povolenek pro uhlídání oprávněnosti vjezdů a zajištění průběhu stavby nezbytné.

 

Mgr. Ida Jenková

Mgr. Jiří Škop

Starostka

místostarosta