Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hospodářské poměry na přelomu 19. - 20. století

25. 6. 2010

Hospodářské poměry

Zemědělství

Hony měly rozlohu 293 ha. Z toho 67 ha obdělávané půdy, 21 ha luk a 199 ha lesa, 0,12 ha zahrad a 1,18 ha pastvin. Obyvatelstvo se skládalo z 8 sedláků, 18 malorolníků, 31 chalupníků a 30 dělníků.

Větší dvory disponovaly pozemky po 12 ha, střední po 6 ha a menší po 3-4 ha.

Pěstovalo se žito, ječmen, oves, pšenice, len, brambory, řepa a zelí.

První pokusy u umělými hnojivy udělali August Lorenz a Karl Weisser v roce 1888.

Hnojení luk: Thomasova moučka, kainit

Hnojení obilí: superfosfát

Hnojení okopanin: chilský ledek, kostní moučka

Protože se pokusy ukázaly být výhodnými, přibývalo stále více použití růzých druhá umělých hnojiv.

Felix Klemt (dům č.p. 2) koupil v roce 1878 první ruční mlátičku. Za odpovídající úhradu ji půjčoval také jiných sedlákům.

Franz Kleiner byl prvním majitelem sekačky krmiva a čistícího stroje. V roce 1910 koupil ještě secí stroj.

První sekačku obilí vlastnil Johann Siegel v roce 1905, první odstředivku Karl Weisser (č.p. 3) v roce 1907 a první sekačku na řepu August Lorenz.

Pro racionální obdělávání půdy byla půda a klima na Honech méně vhodné. Proto se museli obyvatelé více přiklonit k chovu hovězího dobytka.

Stav dobytka (rok 1930)

30 kusů krav

10 kusů voli

20 kusů telat

6 kusů koní

85 kusů koz

50 kusů prasat

15 kusů králíků

12 kusů hus

130 kusů kuřat

10 kusů holubů

4 chovatelé včel s celkem 30 úly

 

Obchod a živnosti

Byly 4 obchody a provozovny živnosti:

1 hospodský - Birke Ernst č.p. 33

1 švec - Tolg August, č.p. 41

1 obchod se smíšeným zbožím - Birke Ernst, č.p. 33

1 trafikant - Tolg Albert, č. p. 56

Hospoda byla o nedělích vyhledávána mnoha Broumováky. Také četní turisté se tam zastavovali na cestě z Teplických a Adršpašských skal.

Dříve bylo na Honech velmi výzmané domácí tkalcovství. Ve většině domů byly v provozu 2 - 3 tkalcovské stavy. Často se i přes špatné osvětlení pracovalo celou noc. Výrobky odebíraly firmy Walzel (Meziměstí), Anselm Heinzel (Jetřichov) a někteří obchodníci ve Vernéřovicích a Hejtmánkovicích. Později stále více ustupovalo domáci tkalcovství v důsledku tovární výroby tkalcovského zboží. V roce 1928 se pracovalo jen na 10 stavech. Byly většinou v provozu více během zimy. V roce 1931 domácí tkalcovství zcela zaniklo.

Z pamětní knihy obce Hony a z Broumovska